Home LAIN-LAIN FIQIH SIRAH

Mengapa Imam Asy Syafi’i Digelari “Nashir As Sunnah (Pembela Sunnah)”?

262
SHARE

Syaikh Mushthafa As Siba’i Rahimahullah berkata:

وللشافعي – عدا مكانته الفقهية- مكانه ممتازة عند اهل الحديث فهو الذى وضع قواعد الرواية ودافع عن السنّه دفاعا مجيدا واعلن رأيه الذى يخالف فيه مالكا وابو حنيفه،وهو ان الحديث متى صح بالسند المتصل الى النبى صلى الله عليه وسلم يجب العمل به من غير تقييده بموافقة عمل اهل المدينة كما اشترط مالك وابو حنيفه، وبذلك كان فى جانب اهل الحديث مما جعلهم يطلقون عليه لقب
(ناصر السنّه).

Imam Asy Syafi’i -selain kedudukannya yang istimewa dalam fiqih- juga memiliki kedudukan istimewa di sisi ahli hadits. Dialah yang meletakkan dasar-dasar periwayatan dan pembelaan terhadap sunnah dengan pembelaan yang cemerlang.

Dia pun yang mengiklankan pemikirannya yang menyelisihi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bahwa hadits jika shahih sanadnya dan bersambung kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam maka wajib mengamalkannya tanpa harus terikat aturan mesti sesuai amalan penduduk Madinah sebagaimana disyaratkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, di mata ahli hadits inilah yang menjadikannya digelari dengan NASHIRUS SUNNAH. (As Sunnah An Nabawiyah wa Makanatuha fit Tasyri’il Islami, Hal. 451 Cet. 1, 2018 M. Dar Ibn al Jauzi, Kairo)

Maka, tidak kaget jika para imam-imam besar ahli hadits rata-rata menganut madzhab Syafi’i secara fiqih, para imam seperti Al Humaidi, Muslim, At Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Baihaqi, Al Hakim, Ad Daruqthni, Al Baghawi, Ibnush Shalah, An Nawawi, Ibnu Hajar, Al Mizzi, As Sakhawi, Ibnul Mulaqin, Ibnu Katsir, Adz Dzahabi, dan lain-lain.

Adapun Imam Bukhari, menurut As Subki dia adalah Syafi’i dalam Fiqih. Sementara yang lain mengatakan bahwa Imam Bukhari mujtahid muthlaq, punya madzhabnya sendiri. Sedangkan Imam Ibnu Majah, Ad Dahlawi mengatakan dia Hambali, Al Kasymiri mengatakan dia Syafi’i.

Demikian. Wallahu A’lam.

✍ Ustadz Farid Nu’man Hasan hafizhahullah